Maak kennis met onze sprekers


Duo presentatie  13.45 - 14.15 - Forse leerlingendaling 


Spreker: Titus Al 


Kwaliteitsadviseur voor scholen in het Voortgezet Onderwijs en projectleider van enkele innovatieve onderwijsconcepten

Titus Al was tot voor kort ook bestuurder van scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Drenthe en Overijssel. Daarvoor werkte hij op verschillende scholen als schoolleider/ bestuurder en was hij interim consultant bij een groot adviesbureau. Ook was hij jarenlang actief in het bedrijfsleven."In bijna alle scholen waar ik heb gewerkt was het nodig om de tering naar de nering te zetten, al dan niet omdat er sprake was van demografische krimp in de regio. Was in het verleden de kaasschaaf een voldoende middel, tegenwoordig is er meer nodig. En... mogelijk, want nieuwe onderwijsconcepten maken grotere flexibiliteit en vooral effectiviteit haalbaar, met behoud of verbetering van kwaliteit.


Spreker: Wim Berends 


Directeur bedrijfsvoering bij scholengemeenschap De Nieuwe Veste (o.a. taalklas, praktijkonderwijs, gymnasium en technasium)

Wim Berends werkt sinds 2003 als directeur bedrijfsvoering bij scholengemeenschap De Nieuwe Veste, in Coevorden en Hardenberg. Daarnaast heeft hij de afgelopen 2 jaar parttime gewerkt als controller op de collega school Wolfsbos in Hoogeveen. Daarvoor had hij diverse directiefuncties in het bedrijfsleven in de internationale wegtransport, grond- weg en waterbouw en afvalinzameling en recycling. "De regio Zuid-Drenthe wordt geconfronteerd met sterke demografische krimp. Het gevolg is een daling van het leerlingaantal met 20% tot 30% in tien jaar. De scholen De Nieuwe Veste en Wolfsbos zitten middenin dit proces en zoeken naar een nieuwe balans tussen inkomsten en personele uitgaven in het strategisch personeelsplan. Goed en toekomstbestendig onderwijs, een boeiende en uitdagende opdracht".


Duo presentatie 14.15 - 14.45: Krapte in de arbeidsmarkt - het belang van samen opleiden, goed werkgeverschap en het stimuleren van ambitie.


 Spreker: Frank Tigges


Voorzitter College van Bestuur Stichting Klasse - de stichting verzorgt het openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeenten Gouda, Bodegraven- -Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden.

Tot voor kort was hij Directeur bij Rigter & Sterck, een adviesbureau dat organisaties in het publieke domein adviseert, initiatieven tot samenwerking ondersteunt en tot bloei brengt en procesverbeteringen implementeert. Ook was hij Senior Consultant bij Klaus Schmitt en Partners en Manager Bedrijfsvoering bij Erasmus M.


Spreker: Ellie van der Geest   


Onderwijsmanager bij Pabo Hogeschool, in Leiden.

Daarvoor was zij Hogeschool docent aan Hogeschool Leiden in o.a. juridisch schrijven, argumenteren, interculturele gespreksvoering, conflicthantering & onderhandelen, deskresearch en Docent Taalbeheersing/ coƶrdinator bij Hogeschool Utrecht.  Ook was zij werkzaam bij ThiemeMeulenhoff  in Utrecht en verantwoordelijk voor conceptontwikkeling, werving schrijvers, creĆ«ren netwerk, marketing fonds Talen & Communicatie voor hbo en bve.


Presentatie: De toekomst van ICT in het onderwijs; de impact van AVG


Spreker
: Jan Kees Meindersma


Voorzitter College van Bestuur de Groeiling

Jan Kees Meindersma was tot voor kort ook Unit manager Expertise (PO, VO en MBO) bij Kennisnet waar hij zich bezighield met het ontwikkelen, distribueren en managen van diverse ICT projecten bij onderwijsinstellingen. Deze hadden betrekking op management informatie, educatie en E-learning. Daarvoor was hij sector hoofd van MBO & Innovatie en manager Standards & Architecture en Senior product manager search & retrieval bij Kennisnet.