Flynth adviseurs & accountants


Samen met de klant maken wij het samenspel tussen de strategie, bedrijfsprocessen en cijfers voor u inzichtelijk. Naast de controleverklaring rapporteren wij ook over (strategisch) risicomanagement, de mate waarin belangrijke risico's beheerst worden en overige aanbevelingen met betrekking tot de interne beheersing van controleverklaringen, risicomanagement, opzetten en beoordelen van de effectiviteit van de administratieve organisatie en interne beheersing, interne controle en advisering over de toepassing van nieuwe verslaggevingsregels (w.o. IFRS implementatie). Als bestuurder ben je in controle over je processen en kun je snel en flexibel zijn en bijsturen als de situatie daarom vraagt. Leer ons beter kennen op  www.flynth.nl


Controlgroep Financieel Management en Bedrijfsvoering


Vanuit onze actuele en brede onderwijsexpertisen helpen onze medewerkers u bij uw bedrijfsvoering. Bij het inrichten van de financiĆ«n staat voor schoolorganisaties een eis voorop: zo veel mogelijk middelen behouden voor het primaire proces. Dat is dan ook het uitgangspunt  in alle diensten van de financiĆ«le experts van de Controlgroep. We zijn bekend met de specifieke bekostigingssystematieken en controlemechanismen. Leer ons beter kennen www.controlgroep.nl


Risk Knowledge - IT Audit en risk consultancy


Wij helpen onze klanten met het identificeren, meten en beheersen van strategische, operationele en aan technologie gerelateerde risico's. Daarbij ondersteunen wij onze klanten bij het in kaart brengen en het oplossen van problemen op het gebied van administratieve inrichting en processen, operationele performance, (IT) governance, risk, compliance, privacy, informatiebeveiliging en internal audit.

Risk Knowledge heeft ruime ervaring met zeer diverse IT- audit en consultancy opdrachten voor een breed scala aan opdrachtgevers zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Meer weten, bezoek www.riskknowledge.nl